Piasek kwarcowy filtracyjny używany jest do filtrów basenowych w celu lepszego oczyszczania zanieczyszczonej wody basenowej. Poprzez proces odsiewania i kalibracji piasku powstają jego różne granulacje. Piasek kwarcowy również poddawany jest procesowi osuszania i oczyszczania z pyłków, dzięki czemu nadaje się do filtracji basenowej.
Granulacje jakie możemy wyróżnić to :

1. 0,4 mm – 0,8 mm
2. 0,7 mm – 1,2 mm
3. 1,0 mm – 1,6 mm
4. 2,0 mm – 3,1 mm
5. 3,5 mm – 5,6 mm

W basenach przydomowych (prywatnych) najpopularniejsza granulacja to 0,4 mm – 0,8 mm. Jest to granulacja piasku używana do małych filtracji. Natomiast średnie filtracje mają zapotrzebiowanie na piasek o granulacji 0,7 mm – 1,2 mm oraz 1,0 mm – 1,6 mm.
Kupując filtr piaskowy należy zwrócić szczególną uwagę na zapis w instrukcji użytkowania, jaki piasek zalecany jest dla danych filtrów.
Piasek filtracyjny – jego zalety i właściwości w użytkowaniu filtracji

Koniecznym jest aby woda w basenie ogrodowym była systematycznie filtrowana, gdyż nie chcemy aby stała się szybko brudna i mętna. Nasze prace i wysiłki związane z oczyszczaniem wody basenowej nie zawsze dadzą efekty jakich byśmy oczekiwali. Dlatego też użycie filtracji w przydomowych basenach jest bardzo ważne, nie tylko ze względów na czystość wody ale również na nasz wysiłek związany z pracami przy basenie.
Podczas użytkowania basenu, dostają się do niego różne zanieczyszczenia, takie jak włosy, naskórek, owady i inne drobnoustroje. Zgodzą się Państwo na pewno, że bardzo trudno jest oczyścić basen z zanieczyszczeń prawie niewidocznych gołym okiem, o minimalnych rozmiarach a powodujących spore zanieczyszczenie wody.
Teraz właśnie pojawia się moment na zastosowanie filtracji. Tak drobne zanieczyszczenia powinny być usuwane przez system filtracyjny. System ten jest w stanie idealnie oczyścić wodę z omawianych zanieczyszczeń.
Najpopularniejsze w basenach przydomowych są filtry piaskowe. Zastanawiają się Państwo jak to działa ? Poniżej przedstawimy proces działania filtra piaskowego .

1. Filtrowanie
Jest to tryb pracy pompy (ssąco – tłoczącej), która poprzez skimmer pobiera zanieczyszczoną wodę z basenu, przetransportowuje ją do filtra piaskowego. Tam zanieczyszczenia zostają usunięte z wody dzięki ziarnkom piasku, na których zostają one zatrzymane. Następnie oczyszczona woda zostaje z powrotem odpompowana do basenu poprzez dysze.

2. Płukanie zwrotne
Płukanie zwrotne to tryb, którego można użyć jak filtr został zanieczyszczony. Usuwanie zanieczyszczeń z filtra odbywa się w odwrotnym kierunku (z dołu do góry). Tryb ten pozwala na wypłukanie brudu w kierunku odpływu filtra piaskowego.

3. Płukanie główne
Płukanie główne to tryb, który następuje po płukaniu zwrotnym i zmierza do właściwego ułożenia się piasku w filtrze. Po 30 sekundach od płukania można ponownie uruchomić filtr piaskowy.

4. Cyrkulacja
Czyli wprowadzenie wody w ruch bez włączania filtracji. Cyrkulacja to tryb, którego używa się na potrzeby krążenia wody w pompie. W tym trybie pompa nie zużywa dużo energii elektrycznej. Dozowanie chloru nie jest zakłócone.

5. Odpływ
Tryb wypompowywania wody. Jest to tryb, dzięki któremu zanieczyszczona woda zostaje wypompowana, z pominięciem filtra. Jest to wypompowywanie, które stosuje się również przy obniżaniu poziomu wody w basenie lub jego opróżnianiu całkowitym.

6. Zamknięcie

Jest to tryb uruchamiany wyłącznie w celach konserwacyjnych.

Ważne !!!

Właściwa praca filtra zależy od właściwego piasku.