Istotną rolę odgrywa tu skimmer, przez który pobierana jest woda z basenu ze wszystkim za nieczystościami i następnie transportowana do filtra. Znajdujący się w filtrze piasek kwarcowy usuwa zanieczyszczenia z wody i z powrotem czysta i gotowa do kąpieli woda pompowana jest przez dysz do basenu.