Idealne pH wody to 7,0 – 7,4. Dlaczego jest ono takie ważne ? Pamiętajmy, że zbyt zasadowa woda powoduje problemy takie jak : podrażnienie oczu, podrażnienie skóry, złe warunki dezynfekcji czy koagulacji. Tworzą się szerokie osady wapienne, które niszczą nieckę basenową. Aby temu zapobiec musimy utrzymywać pH wody w takich parametrach jak wyżej wspomniane. Pamiętajmy, że zdrowie jest najważniejsze, a basen to inwestycja na całe życie. Nie zmarnujmy naszego wkładu i pracy, który włożyliśmy aby zadowolić siebie i rodzinę.

Zbyt kwaśna woda powoduje erozję fug pomiędzy płytkami, korozję metali, gorsze warunki koagulacji. Dbajmy o wodę w basenie, tak aby kąpiel w nim była relaksem a nie udręką.

Do zbadania pH wody polecamy używać testerów badających pH wody.