Na oczyszczanie wody w basenie składają się dwa etapy, a mianowicie : czyszczenie mechaniczne oraz czyszczenie chemiczne. To pierwsze polega na przefiltrowaniu wody basenowej w basenowym filtrze piaskowym.

Oczyszczanie chemiczne to proces złożony z czterech etapów:

  • dezynfekcja wody basenowej
  • wyregulowanie pH wody
  • dozowanie środka przeciw rozrostowi glonów
  • koagulacja.