Wykop powinien być o 40-50 cm głębszy niż wysokość basenu, gdyż wymagana jest wylewka z betonu, na której basen zostanie usytuowany. Wielkość wykopu powinna pozwalać na wykonanie instalacji orurowania łączącej filtrację z basenem. Większy wykop pozwala na możliwość korekty ustawienia basenu na płycie betonowej.