Filtrując wodę basenową filtr zatrzymuje jedynie większe zanieczyszczenia, natomiast koagulacja pozwala na zatrzymanie mniejszych zanieczyszczeń. Do tego procesu potrzebujemy koagulantu (chemii basenowej), czyli związków żelaza i glinu, który doprowadza do zczepiania się mniejszych cząsteczek w większe. Poprzez ten proces, zwiększone cząsteczki zanieczyszczeń zatrzymywane są w filtrze piaskowym i woda staje się czysta. Dzięki koagulacji drobne cząsteczki zanieczyszczeń są wyłapywane i nie stanowią już pożywki dla drobnoustrojów.